Akademik

Prof.Dr.Ayşe Sanem ŞAHLI

Öğretim Üyesi

Odyometri Program Başkanı)

E-Posta: ssahli@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesidir. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ‘Eğitim Odyolojisi' programında yüksek lisans, 2010 yılında ise yine aynı alanda doktora eğitimini tamamlamış, 2012 yılında ise ‘ Odyoloji Doçenti' ünvanını almıştır. 2016 yılında ise ‘Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları’ alanında ikinci yüksek lisansını yapmıştır. ‘İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ ve ‘Öğrenci Başarı Ödülü’ sahibidir. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında yapmış olduğu akademik çalışmaları nedeniyle 2016 yılında ‘Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü’ ne layık görülmüş, 2020 yılında ise Odyoloji alanında Profesör ünvanını almıştır.
2008–2010 yılları arasında Auditory-Verbal Therapy (İşitsel-Sözel Terapi)'nin evrensel konsültanı ve profesyonel uygulayıcısı olan Warren Estabrooks'tan eğitim alarak, ‘ Auditory-Verbal Therapy (İşitsel-Sözel Terapi) ve ‘ Eğitimcilerin Eğitimcisi 'sertifikalarını almaya hak kazanan Dr. Şahlı, yurt dışı/doktora tez çalışmalarını Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Freiburg Koklear İmplant Merkezi’nde yürütmüştür. 2007 yılından beri farklı tarih ve sürelerde Artevelde Hogeschool/ Gent-Belçika’da bulunan Dr.Şahlı, her yıl ülkemizdeki Odyoloji öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişim programını organize etmektedir.
2010 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Yönetim ve Danışma Kurulu Üyesi olan Dr.Şahlı, 2017–2020 tarihleri arasında Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sağlık Hizmetleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SAHİDAD) Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu üyesi olduğu İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği Genel Sekreteridir.
Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı ve kongrenin düzenlenmesinde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde aile, öğretmen ve topluma yönelik eğitimlerde yer alan Dr.Şahlı’nın, alanı ile ilgili birçok sayıda bilimsel yayını ve kitabı bulunmaktadır.

Eserleri: Pediatrik Odyoloji: Değerlendirme, Tanı, Tedavi ve Eğitsel Yaklaşımlar (Editör ve Yazar) Temel Odyoloji-I (Y.Editör ve Yazar), Temel Odyoloji-II (Editör ve Yazar), Pediatric Audiology: Hearing Loss In Children And Re/Habilitative Approaches (Editör ve Yazar), Temel Odyoloji Açıklamalı Soru Kitabı (Editör ve Yazar), Seninle Öğreniyorum Çok Amaçlı Eğitim Seti, Seninle Okuduğumu Anlıyorum (Editör ve Yazar). Bu eserlere ek olarak, Preschool Language Scale-5 (PLS-5)/ (Okul Öncesi Dil Testi-5)’in Türkçe Çeviri, Adaptasyon, Geçerlik-Güvenirlik çalışmasını yapmış ve ülkemizde kapsamlı ilk Müzikal Algı Testi olan MAT’ı geliştirmiştir.

Çalışma Alanları: İşitme kayıpları, Konuşma gecikmesi, Konuşma Bozuklukları, Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik), Koklear İmplant, İşitme ve konuşma bozukluğu olan bebek, çocuk ve yetişkinlerde eğitsel değerlendirme, dil ve konuşmanın değerlendirilmesi, eğitsel takip ve işitsel (re)habilitasyon, işitsel-sözel terapi, müzik terapi ve aile danışmanlığı

İletişim ve randevu: 0 (312) 305 1068

E-mail: ssahli@hacettepe.edu.tr - sanem.sahli@gmail.com