İlk ve Acil Yardım Programı
Program Başkanı: Öğr.Gör.Dr. Mehmet Mahir KUNT
Program Danışmanı: Engin KURNAZ

Program Hakkında Genel Bilgi:

Bu programın amacı; hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir.

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve "Acil Yardım Teknikeri" ünvanı verilir .

Ambulans ve acil bakım teknikerliğinin eğitimi, ön lisans düzeyinde iki yıldır. Öğrenciler teorik ve pratik derslere ilave olarak acil serviste ve 112 ambulanslarında uygulama yapar.

Ambulans teknikeri olmak için kişilerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir .

Ambulans ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yadım ünitelerinde çalışırlar.
Sahada ve hastanelerin acil servislerinde triyaj ve acil bakım dalı olması, meslek eğitiminin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadırlar. ve(Paramedik ve Ambulans Komisyonu) bünyesinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlk ve acil yardım teknikeri, ilk ve acil yardım alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; aldığı eğitim doğrultusunda acil yardım ihtiyacı bulunan hasta veya yaralılara ilk yardım ve acil bakım uygulayan, kurtarma, temel ve ,ileri yaşam desteği uygulamalarını yapan bunların sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlayan ve bu işin donanımının kullanımından ve kullanımına hazır tutulmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya müdahele ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar.

 • Periferik venöz ve introsseoz girişim yapmak
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak
 • Oksijen uygulaması yapmak
 • İleri hava yolu uygulamaları yapmak
 • İleri kardiyak yaşam desteği ve ileri travma yaşam desteği yapmak
 • Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak
 • Acil doğum eylemine yardımcı olmak
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir şekilde kullanmak
 • Ambulansı, teknik, tıbbi araç gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır tutmak
 • Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak