Ortopedik Protez ve Ortez Programı
Program Başkanı: Prof.Dr.Özlem ÜLGER
Program Danışmanı: Öğr.Gör.Elif KIRDI - Araş.Gör.Ali İmran YALÇIN - Araş.Gör.Yasin EKİNCİ

PROGRAMIN AMACI

Değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yetkinlikte sağlık teknikeri yetiştirmektir

ÜNVANI

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ortopedik Protez-Ortez alanında Sağlık Teknikeri unvanı verilir.
Ortopedik Protez Ortez teknikerliği eğitimi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 6 aydan başlayan ve 2 yıla kadar  uzanan eğitim programlarıyla sürdürülmektedir. Ülkemizde 34 yıl önce başlatılmış olan bu eğitim 2 yıllık ön lisans programı şeklinde olup meslek kazandırmaya yöneliktir.

MESLEKİ SORUMLULUK

Ortopedik Protez Ortez Teknikeri el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay uzvun (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan ortezlerin yapımında çalışan kişidir. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da orteze yönelik biomekanik ayarları yapabilme gibi görevlerden sorumludur.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ortopedik Protez ve ortez programının; öğrencileri iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta, birinci ve ikinci sınıflarda staj yapmaktadırlar


Programda ortak zorunlu dersler dahil 88 AKTS'lik zorunlu, 32 AKTS'lik seçmeli ders yer almaktadır. Programda bölüm içi seçmeli ders oranı %15, bölüm dışı ise %10'dur.

Mezunların iş bulma olanakları ve çalışma alanları,

Mezunlar Protez-Ortez atölyesi bulunan devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Kol ve bacak protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları, ayak desteklerini ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.

Dikey Geçiş Olanakları

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları durumda;
Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortez-Protez lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

PROTEZ – ORTEZ TEKNİKERLERİNİN MESLEKİ UYGULAMALARDA DİKKAT EDECEĞİ KONULAR
 • Protez ve Ortez yapabilecek bilgi donanımına sahip olmalıdır.
 • Teşhis konulmamış hastaya protez – ortez uygulaması yapmamalıdır.
 • Protez ve Ortez kararına doktor veya fizyoterapistin karar vereceğini bilmelidir.
 • Protez ve Ortez uygulamaları öncesi ve sonrası rehabilitasyon çalışmalarının gerekli olduğunu ve rehabilitasyon uygulamalarının fizyoterapistler tarafından yapılması gerektiğini bilmelidir.
 • Protez–Ortez uygulamasının rehabilitasyon uygulamalarının bir parçası, protez–ortez teknikerlerinin ise rehabilitasyon ekibinin bir üyesi olduğunu bilmelidir.
 • Genellikle atölye ortamında çalışmak zorunda olduklarından, atölye ortamının gerektirdiği çalışma kurallarına uymalıdır.
 • Hastalar arasında ayrım yapmamalıdır.
 • Hastaya zarar verecek protez – ortez uygulamalarından kaçınmalıdır.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği prensiplerini bilmelidir.
 • Meslek içi ve meslekler arası ilişkilerde etik davranmalı, saygılı olmalı ve bilgi alışverişini sağlamalıdır.

PROTEZ-ORTEZ TEKNİKERİ GÖREV TANIMI
Protez-Ortez teknikeri, protez-ortez alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek sağlık meslek mensubudur . Protez-Ortez teknikeri, konuyla ilişkili hekimler ve fizyoterapistler ile birlikte çalışırlar.
GÖREV-YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 • El, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışır.
 • Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme, döküm, ayar-tespit, saraciye ve bitiş işlemlerini tamamlamaktan sorumludur.
 • Kendisinden reçete ile yapılması istenen protez ve ortezlerin dayanıklı, kaliteli ve biomekanik prensiplere uygunluğundan sorumludur.
 • Protez ve Ortez yapabilecek bilgi donanımına sahip olmalıdır.
 • Protez ve Ortez uygulamaları öncesi ve sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yapılabilmesi için hastasını fizyoterapiste göndermek zorundadır.
 • Rehabilitasyon ekip elemanları ile uyumlu bir çalışma sergilemelidir.
 • Genellikle atölye ortamında çalışmak zorunda olduklarından, atölye ortamının gerektirdiği çalışma kurallarına uymak zorundadır.
 • Atölye için gerekli olan malzemeleri belirleyerek sorumlu kişiye bildirir.
 • Uygulamaları sırasında etik prensiplere uymak zorundadır.
 • Hastaya zarar verecek protez–ortez uygulamalarından kaçınmalıdır.
 • Güvenli ve emniyetli atölye ortamının sağlanmasından sorumludur.
 • Meslek içi ve meslekler arası ilişkilerde saygı kavramına dikkat etmek zorundadır.
 • Mesleki gelişmeleri takip etmek için eğitim amaçlı kurs, seminer, kongre gibi etkinliklere katılır.
 • Sorumlu olduğu görevi ile ilgili her türlü kaydı tutar. İstenildiğinde beyan eder.