Yararlı Belgeler
Yurtdışına 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgi Formu indir
Eş, çocuk ve Doğum Yardımı İçin Doldurulacak Formlar indir
Yurtiçi Geçici Görevlendirme Talep Formu indir
Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu indir
Mal Bildirim Formu
Personel İlişik Kesme Formu
Pasaport Formları (H.Ü. Personel Dairesi Başkanlığı)
Kadro Talep Formu indir
2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Formu indir
öğretim Görevlisi Süre Uzatma Teklifi indir
H.Ü. Etik Komisyonu Başvuru Formu indir
Doçentlik SözlÜ Sınav Tutanağı indir
Öndeğerlendirme Sonuç Formu indir
Öğretim Elemanı Başvuru Formu indir
Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuç Formu indir
Yolluk Taleplerinde Banka Hesap Numarası Bildirim Formu indir
Personel Tanıtım Kartı Formu indir
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Formu indir
Jüri Ücreti Beyanı Formu indir
40-a ve 40-d Görevlendirme Talep Formu indir
33. Madde ile Görevlendirme Formu indir
Öğretim Elemanları Ders Yükü Formu indir