Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Program Başkanı: Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Program Danışmanı: Doç.Dr.Serra ÖRSTEN

AMACI
Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir.

ÜNVANI
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikeri" unvanı verilir.

BİLGİ ve BECERİLER
Öğrenciler, hastane laboratuvar ve kliniklerinde kullanılan cihazların çalıştırılması, değişik laboratuvar testlerinin yapılması gibi konularda teorik ve pratik eğitimle beraber yıl içinde ve yaz dönemlerinde uygulamalı staj çalışması yaparlar. Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgi duyması gerekmektedir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi laboratuvar teknikleri teknikeri olmak isteyenlerin;
• Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
• Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
• Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
• Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
• Sorumluluk sahibi,
• Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre giriş yaplır.

Mesleki Eğitim süresi 2 yıldır. Bu sürede en az 120 AKTS ders toplamına ulaşılmalıdır. Hacettepe Üniversitesi önlisans ve lisans yönetmeliğine göre mezun olabilmeleri için enaz 2.00 ortalama gerekmektedir. Yaz stajı yapan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun web sayfasında bulunabilecek Yaz Stajı yönetmeliğine tabidirler.

Mezunlar üniversite, devlet, sosyal sigorta hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olurlar. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri çalıştıkları sağlık kuruluşunda uzman kişilere yardım ederek belli alanlarda kendilerini yetiştirebilirler. Dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlamak için hemşirelik,moleküler biyoloji vb. bölümlerine devam edebilirler.