Diş Pprotez Teknolojisi Programı
Program Başkanı: Prof.Dr.Gülay UZUN
Program Danışmanı: Prof.Dr.Perihan OYAR - Dr.Öğr.Üyesi Nuran ÖZYEMİŞÇİ

Program Hakkında Genel Bilgi:
Eksilen veya kaybolan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması amacıyla bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları tamamlama bilim ve sanatına Protetik Diş Hekimliği denir. Bu alanda bilimsel ve klinik sorumluluk Diş Hekimi'ne laboratuvar aşamalarının sorumluluğu Diş Teknikeri'ne aittir. Başarılı bir protetik tedavide iyi eğitim almış el becerisi yüksek Diş Teknikerleri'nin payı büyüktür.
Programın amacı Diş Hekimleri'ne yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli eleman yetişirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisan Diploma'sı ve Sağlık Teknikeri (Diş Protez) ünvanı verilir.
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ GÖREV TANIMI

Diş protez teknikeri, diş protez teknolojileri alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık meslek mensubudur .

GöREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
  • Diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar
  • Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır
  • Diş hekimi tarafından alınan ölçüler üzerinde obturatör, splint vs gibi apareyleri hazırlar
  • Hareketli protezlerin tamirini yapar
  • Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar
  • Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.