Elektronörofizyoloji Programı
Program Başkanı: Öğr.Gör.Mehmet Melih PINARBAŞI
Program Danışmanı: Öğr.Gör.Mehmet Melih PINARBAŞI

Sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Elektronörofizyoloji ve Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerde çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmektir.

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Elektronörofizyoloji Teknikeri ünvanı verilir.

Mezunları İş Bulma Olanağı:Bu programı bitirenlere kamu ve özel sektörde elektromyografi, elektroensefalografi, uyarılmış potansiyel, intraoperatif monnitorizasyon ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

Bu programa alınacak öğrencilerin atik, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı , kendini geliştirme potansiyeline sahip, iletişim gücü yüksek, hoşgörülü, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir.

Elektronörofizyoloji teknikeri nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanması alanında önlisans eğitimi verilen yüksek okullardan mezun ; Elektronörofizyoloji ve Nöroloji uzmanlarına yardımcı olan sağlık meslek mensubudur.

Elektronörofizyoloji Teknikeri;

 • Çekim için gerekli malzemeleri hazır bulundurmak,
 • Elektroensefalografi (EEG) çekmek,
 • Çekim sırasında hastanın takibini yapmak, hastanın durumuna göre(nöbet geçirmesi vb. durumlarda) hekimlere haber vermek,
 • Sinir ileti çalışmaları (ENG) yapmak,
 • Polisomnografi cihazları kullanmak,
 • Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak,
 • Görsel uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak,
 • Duyusal uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak
 • Yapılan işlemlere ilişkin hasta kayıtlarını tutmak,
 • Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve takip etmek, arıza hallerinde bölüm sorumlularına ve biyomedikal ünitesine durumu bildirmek,
 • Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşlar için gerekli sarf malzemelerin teminini sağlamak,
 • Kurumsal gelişim, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılmak