Yüksekokul Sekreteri

Durhasan ERGÜN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
E-Posta:durhasan@hacettepe.edu.tr