Odyometri Programı
Program Başkanı: Prof.Dr. A.Sanem ŞAHLI
Program Danışmanı: Prof.Dr. A.Sanem ŞAHLI - Doç.Dr.Şebnem SEVİNÇ

PROGRAM HAKKINDA

Odyometri programı ülkemizde ilk kez 1984 yılında Prof. Dr. Erol BELGİN tarafından Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. İki yıllık eğitim öğretim programı ile odyolojik ve vestibüler değerlendirme testleri, işitme tarama testleri ve gürültü ölçümlerini güvenilir yapabilmenin yanı sıra, kulak kalıbı ölçüsü alma, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçme ve ayarlarını yapma becerilerini kazanan Odyometri Teknikerlerinin mezun olduğu programımız 1986 yılından günümüze kadar çok sayıda mezun vermiştir.
Donanımlı öğretim elemanı kadrosuna ek olarak, üniversitemizin farklı fakülteleri ve yüksekokullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile son derece güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Yüksekokul bilgisayar laboratuvarından ve hastane bünyesindeki klinik ortamdan yararlanan öğrencilerimiz teknolojik gelişmeleri bu sayede yakından takip etme imkânını bulabilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi SHMYO Odyometri Programı örgün eğitim vermekte olup, programa giriş ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın TYT puan türü ile mümkündür. İki yıllık eğitim süresi boyunca, dört döneme yayılmış olan yoğun teorik ve uygulamalı derslerden oluşan eğitim programının her yarıyılı 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşmaktadır. Öğrenciler klinik uygulama imkânını hem uygulamalı dersler hem de üçüncü ve dördüncü dönemlerinde yaptıkları 30 iş gününden oluşan stajları sırasında bulabilmektedir.

ÜNVANI

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Sağlık Teknikeri (Odyometri Teknikeri/ Odyometrist) ünvanı verilir. Odyometri önlisans programından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olan öğrenciler o yıl ilan edilen kontenjan dâhilinde Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği ve Optik ve Akustik Mühendisliği lisans Programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.

ODYOMETRİ TEKNİKERLİĞİ

Odyometri programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Hasta ilişkileri özel bir nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji, yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda teknik eleman olarak çalışacak olan Odyometri programı öğrenci adaylarının mesleki performanslarının ve öğrenme isteklerinin yüksek düzeyde olması gerekir. Bu programa devam eden öğrenciler, işitme kayıplarının tanı, tedavi ve re/habilitasyonunda önemli ve yol gösterici olan işitme testlerini güvenilir ve doğru uygulayabilmek amacı ile teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programı izlerler.
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 22 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş  ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında ‘Odyometri Teknikeri’nin görev ve sorumlulukları’ aşağıdaki gibidir;

a) Saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetri testlerini yapar. İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.
b) İlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler testler ve otoakustik emisyon uygulamaları yapar.
c) İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde görev alır.
ç) İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.

Temel hedefi nitelikli ve donanımlı bir Odyometri Teknikeri yetiştirmek olan Odyometri Programından mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu ve özel sağlık kurum/ kuruluşlarının yanı sıra üniversite/devlet hastanelerinin Odyoloji ve Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde, işitme cihazı/koklear implant merkezlerinde ve iş sağlığı ve güvenliği merkezlerinde görev yapabilmektedir. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilmektedir.

İŞİTME KONUŞMA EĞİTİM ÜNİTESİ

İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi; işitme ve konuşma bozukluğu olan;  bebek, çocuk ve yetişkin hasta grubunun iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, uygun re/habilitasyon programlarının belirlenerek uygulanması amacıyla kurulmuştur.
Uygulamalarımızda araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek bu alanda kullanılan değerlendirme ölçeklerinin ve farklı terapi programlarının geliştirilmesi önemli yer tutmaktadır.
Ünitemizde;  Kulak Burun Boğaz, Odyoloji, Nöroloji, Çocuk Ruh Sağlığı gibi farklı disiplinler ile iş birliği yapılarak, işitme-konuşma bozukluğu şikâyeti ile başvuran hastaların ayrıntılı değerlendirilmesi ve uzun süreli takip ve tedavileri yapılmaktadır.  
Çalışma alanımız:

  • İşitme kayıpları
  • Gelişimsel ve kazanılmış dil- konuşma bozuklukları
  • Akıcı Konuşma Bozuklukları/Kekemelik
  • Koklear İmplant öncesi ve sonrası değerlendirme ve takip
  • İşitsel işlemleme bozukluğu
  • İşitsel nöropati
  • Konuşma Gecikmesi, Konuşma Sesi Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar

Ünitemizde ayrıca uygulanan re/habilitasyon programlarının etkin bir şekilde bireyin yaşam kalitesini arttırması için gözlem ve danışmanlık hizmetleri de verilmekte ve farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman, lisans ve lisans üstü düzeyindeki öğrencilere uygulanan değerlendirme ve programlar hakkında danışmanlık hizmetleri ve staj imkanı tanınmaktadır.

İletişim ve randevu için:  0 (312) 305 10 68
Adres: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi,  Adnan Saygun Caddesi,   D-Blokları 4. Kat Sıhhiye-Ankara

İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi Sorumlusu: Prof.Dr.Ayşe Sanem ŞAHLI