Eczane Hizmetleri Programı
Program Başkanı: Prof.Dr.Betül ARICA YEGİN
Program Danışmanı: Doç.Dr.İpek BAYSAL

Program Danışmanı: Öğr.Gör.İsmail DİNÇ

Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Bu programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Eczacılık Teknikerliği unvanı verilir. Eczacılık teknikerliği eğitimi çeşitli ülkelerde 2–3 yıllık bir eğitim olarak sunulmaktadır. Ülkemizde ise 2 yıllık ön lisans programı olarak hazırlanmıştır.

Eczane teknikerlerinin başlıca görevleri:

• İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında,

• Reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde,

• Bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması ve benzeri konularda,

• Eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olmaktır.

• Ayrıca, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlamak da eczane teknikerinin görevleri arasındadır.

Mezunlar, serbest eczaneler ile özel ve devlet hastanelerinin eczanelerinde çalışma olanağı bulabileceklerdir.

 • Çalışma, iletişim ve müşteri hizmetleri becerileri
 • Tıbbi terminolojiye ve eczane pratiğine giriş
 • Güncel sağlık kavramları ve eczanede farklı görevler yapan personelin görevleri hakkında bilgi
 • İlaç veriliş yolları, ilaç şekilleri, reçetelerde kullanılan kısaltmalar ve semboller
 • Eczanede Kullanılan Temel Hesaplamalar
 • Reçete ve ilaç siparişi
 • İlaç ve tıbbi ürünlerin özellikleri, etki ve yan etkileri
 • Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları, ilaç isimleri ve firmaları
 • Aseptik Teknik, steril preparatların uygulama yolları, parenteral beslenme çözeltileri, intravenöz karışımlarla ilgili genel bilgi
 • Eczane Kuralları
 • Eczacılıkta etik, kurallar ve yasal düzenlemeler
 • Eczanede bilgisayar uygulamaları
 • İlaç temini ve stok kontrolü
 • İlaçların depolanmasındaki süreç ve yöntemler.
 • Farmakopeler, ilaç rehberleri ve benzeri başvuru kitaplarının kullanımı
 • Geri ödeme koşulları ve kuruluşları
 • Yukarıdaki bilgilerin stajlar ve meslek içi eğitimlerle sürdürülmesi

Eczane teknikerleri ayrıca; iletişim becerisi olan, mesleğinde kendisini geliştirebilen, organizasyon yapabilen, bilgisayara hakim, eczacı, hasta ve hasta yakını ile iyi iletişim kurabilecek kişilik özelliklerine sahip olmalıdır