Komisyonlar
Eğitim Komisyonu
Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Prof.Dr.Gülay VARLI UZUN
Prof.Dr.A.Sanem ŞAHLI
Prof.Dr.Perihan OYAR
Doç.Dr.Şebnem SEVİNÇ
Öğr.Gör.İsmail DİNÇ
Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Komisyonu
Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Prof.Dr.A.Sanem ŞAHLI
Doç.Dr.Serra ÖRSTEN
Öğr.Gör.Özlem EKMEKÇİ GÜNER
Stratejik Plan Çalışma Komisyonu
Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Prof.Dr.Gülay VARLI UZUN
Doç.Dr.Şebnem SEVİNÇ
Öğr.Gör.Üyesi Simge SAMANCI
Öğr.Gör.Pınar ATAK BOLSU
Akademik Birim Kalite Komisyonu
Prof.Dr.M.Alper ERGİN (Başkan)
Prof.Dr.A.Sanem ŞAHLI (Başkan Yrd.)
Doç.Dr.Belgin ALTUN (Üye)
Doç.Dr.Fatih BİLTEKİN (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Aslan KAPLAN (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Serra ÖRSTEN (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi İpek BAYSAL (Üye)
Öğr.Gör.Üyesi Simge SAMANCI (Üye)
Öğr.Gör.Dr.Özlem EKMEKÇİ GÜNER (Üye)
Öğr.Gör.Mehmet Melih PINARBAŞI (Üye)
YÜksekokul Sekreterİ Durhasan ERGÜN (Üye)
Neslihan YASİN Öğrenci Kalite Elçisi
Etik Komisyonu
Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Prof.Dr.A.Sanem ŞAHLI
Doç.Dr.Belgin ALTUN
Akademik Teşvik Komisyonu
Prof.Dr.A.Sanem ŞAHLI
Doç.Dr.Belgin ALTUN
Doç.Dr.Serra ÖRSTEN