Danışma Kurulu
Birim Kurul Üyeleri
Prof.Dr.Alper Ergin (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı)
Prof.Dr.A.Snaem ŞAHLI (Odyometri Bölümü Proğram Başkanı)
Mustafa EZER (Odyometri Programı Öğrencisi Öğrenci Kalite Elçisi)

Birim Dış Paydaşları
Prof.Dr.Osman Cumhur SİPAHİ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Erol BELGİN (Ankara Medipol Üniversitesi Odyoloji ve DKT Bölüm Başkanı)
Aliye PARLAK (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Salushealt Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Tic. AŞ. Tıbbı Danışman ve Proje Yöneticisi)

Öğrenci İşleri

Kütüphane

Yemek Listesi

Ders Programı

Hacettepe Hadi

Topluluklar

BİDB Portal