Radyoterapi Programı
Program Başkanı: Doç.Dr.Sezin YÜCESARI
Program Danışmanı: Doç.Dr.Fatih BİLTEKİN

Kanser ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olup, kanser tedavisinde en önemli tedavi yöntemlerinden biri radyoterapidir. Ülkemizde nüfus bazında bakıldığında radyoterapi cihazı sayısı ve teknolojileri yeterli düzeyde değildir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sağlık politikaları doğrultusunda yüksek teknolojili cihaz sayısının arttırılması planlanmaktadır. Ayrıca radyoterapide son yıllarda teknolojik alanda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, bu yükse teknolojili cihazları kullanabilecek donanıma sahip yardımcı eleman ihtiyacı daha belirgin hale gelmiş ve giderek bu açığın artacağı aşıkârdır. Üniversitemiz radyasyon onkolojisi anabilim dalı mevcut teknik donanımı ve öğretim elemanları ile dünya standartlarında olduğu için bu eğitimi ülkemizde en iyi koşullarda verebilecek alt yapıya sahiptir.
Programın Amacı, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir
Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Radyoterapi Teknikeri ünvanı verilir

Meslek lisesi (Radyoloji veya Radyoterapi) mezunlarından bu programa alınacak öğrencilerin atik, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı, erkek öğrencilerin 1 metre 65 santimetre, kız öğrencilerin 1 metre 60 santimetre'den kısa olmamaları , boy uzunluğu santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok beş fazla veya onbeş noksan kilo ağırlığında, sedyedeki hastayı alıp ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Radyoerapi teknikeri, radyoterapi alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan sağlık meslek mensubudur.

 • Hastanın immobilizasyonunun sağlanması (termoplastik maske yapımı)

 • Hastalar için kişiye özgün her türlü koruma bloklarının (otomatik veya manuel olarak) hazırlanması

 • Tedavi alanlarının belirlenmesi (simülasyon),

 • Tedavi pozisyonunun ayarlanması (set-up)

 • Karanlık odada filmlerin (simülasyon ve port filmler) banyo edilmesi

 • Karanlık odadaki cihazların bakımı ve solüsyonlarının değiştirilmesi

 • Otomatik banyo cihazlarının kullanılması

 • Her türlü radyoterapi cihazının çalıştırılması ve kullanılması

 • Hasta kayıt ve arşivlerinin yapılması

 • Işın tedavisi görecek hastaların gereksinim duyabileceği her türlü yardımcı malzemeyi hazırlar

 • Radyoterapiyi uygular ve tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder

 • Kullandığı cihazların bakımını ve basit onarımlarını yapar.