Kanun ve Yönetmelikler
  • Önlisans, Lisans Yönetmeliği : (PDF)
  • Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği : (PDF)
  • 2019-2020 Yılı Akademik Takvimi : (PDF)
  • Akademik Danışmanlık Esas ve İlkeleri : (PDF)
  • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği : (PDF)
  • Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi : (PDF)
  • Çift Anadal Programı Yönergesi : (PDF)
  • Yandal Programı Yönergesi : (PDF)