Misyon ve Vizyon
Sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmek, ülkemizde lider konumunu sürdürerek çalışma alanlarında öncelikle tercih edilen bir eğitim kurumu olma özelliğini korumaktır. Yüksekokulumuz; evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetirtirmeyi görev edinmiştir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalitesi ile lider eğitim merkezi olmak, yardımcı sağlık hizmetleri elemanlarının yetiştirilmesinde birincilikle tercih edilen eğiim kurumu olmak, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve çalışan mamnuniyetini mükemmele ulaştırmak, yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara ulaşmak, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programla geliştirmek ve "Daha İleriye En İyiye" ulaşmaktır.